Jak dobří lídři vytváří atmosféru bezpečí a sounáležitosti?

14.02.2017

Dobří vůdci chtějí přesně to samé, co pro děti chtějí dobří rodiče. Chtějí svým lidem poskytnout příležitosti, vzdělání, ukáznit je, je-li to nezbytné, zvýšit jejich sebevědomí, dát jim příležitost zkoušet a selhat. Vše pro to, aby mohli dosáhnout více, než jsme si kdy pro sebe dovedli představit my sami.

Vedení je volba. Není to pozice. Je mnoho lidí na nejvyšších pozicích v organizacích, kteří rozhodně nejsou vůdci. Jsou autoritami a děláme, co nám řeknou, protože mají nad námi moc, ale nenásledovali bychom je. A existuje mnoho lidí, kteří jsou v organizacích až úplně dole, kteří nemají žádnou moc a jsou rozhodně vůdci, protože se rozhodli postarat se o člověka nalevo od nich, a rozhodli se postarat se o člověka napravo od nich. Tohle je vůdce.

Říkáme jim vůdci, protože jdou první. Říkáme jim vůdci, protože nesou větší odpovědnost, než všichni ostatní. Říkáme jim vůdci, protože se rozhodli obětovat se, aby jejich lidé mohli být v bezpečí a chráněni a aby jejich lidé z toho mohli získávat a přirozenou reakcí je, že se naši lidé budou obětovat pro nás. Obětují pro nás krev, pot a slzy, aby se vize jejich vůdce naplnila, a když se jich zeptáme: "Proč jsi to udělal?" "Proč bys dal svou krev, pot a slzy za tohohle člověka?" všichni říkají to samé: "Protože by udělal to samé pro mě." A není to organizace, ve které bychom všichni rádi pracovali?

Když se lidi cítí v bezpečí a jsou chráněni vůdcem organizace, tak přirozenou reakcí je důvěra a spolupráce...

Simon Sinek "Why good leaders make you feel safe?"