Mentorink

Víc než půjčka vašeho času. Je to investice!

Mentorink se neměří penězi. Mentorink se váží. 

Váží se vztahem, důvěrou, oporou a vzájemností.

Proč udělat z mentorinku součást firemní kultury ? 

Co mentorink do firmy přináší:

  • prohlubování důvěry mezi lidmi
  • podporu atmosféry bezpečí,  vzájemné pomoci a podpory
  • sdílení zkušeností napříč firmou
  • rozvoj lidského potenciálu (nové zkušenosti, informace, rady...)