Semináře pro skupiny

Určeno (hlavně) pro ženy

Ženy nemají být stejné jako muži a muži nemají být stejní jako ženy, aby si POROZUMĚLI. Mají se vzájemně RESPEKTOVAT a DOPLŇOVAT.

Zatím neexistují nové modelové role platné pro dnešní moderní ženu, která je vědoma si své ženské podstaty a přesto se dokáže uplatnit a naplnit své poslání.

Pomáháme ženám objevovat jejich jedinečnost, jejich talenty, zdroje a energii k životu.

Podporujeme ženy v jejich osobním růstu a v hledání sebe sama. Tvoříme prostor, ve kterém lze život žít a prožívat, nikoliv jen přežívat.

Věříme, že skrze toto konání přispíváme k naplnění podstaty a smyslu lidského života.

Kam kráčím? - Vision board

Abyste našli poklad, potřebujete mapu....

Vision board jako vaše osobní cestovní mapa, která Vás neustále udržuje na cestě, zaměřené na to, co je potřeba udělat a zároveň Vás udržuje dostatečně motivované, abyste dosáhli vytyčeného cíle....


Emoce - Jak na ně?

K čemu je dobré rozvíjet emoční inteligenci?


Emoční kompas - umění rozpoznat včas své emoce, kam mě vedou? Umění vnímat emoce u druhých a nebrat jejich projevy osobně.Základní škála emocí. Neverbální projevy. Jak je číst?


Ženský Leadership


Vedou ženy jinak než muži?